Elektrik yarımstansiyası

Yarımstansiyaelektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsipaylanması sisteminin bir hissəsidir. Yarımstansiya gərginliyi yüksəkdən alçağa və ya əksinə çevirir. Elektrik enerjisinin istehsal olunduğu stansiya və istehlakçı arasında enerji müxtəlif gərginlik səviyyələrində bir neçə yarımstansiyaya daxil ola bilər. Yarımstansiyada yüksək gərginlik və aşağı gərginlikli paylayıcı arasında gərginlik səviyyələrinin dəyişdirilməsi üçün transformator ola bilər. Ümumiyyətlə yarımstansiyalar uzaq məsafədən nəzarət və idarəetmə üçün SCADA sisteminə malikdirlər.

Yarımstansiyanın elementləri
A: İlkin elektrik xətləri tərəfi B: İkinci elektrik xətləri tərəfi
1. İlkin elektrik xətləri 2. Torpağa birləşmə xətti 3. Hava xətləri
4. Elektrik gərginliyinin ölçülməsi üçün trasformator
5. Ayırıcı 6. Kəsici
7. Cərəyan trasformatoru 8. İldırım ötürücü
9. Əsas transformator 10. İdarəetmə binası 11. Təhlükəsizlik hasarı 12. İkinci elektrik xətləri

Xarici keçidlər redaktə