Elmi inqilab müasir elmin əsasını qoymuş, elm tarixinin erkən dövründən davam edən riyaziyyat, fizika, kosmologiya, biologiya, tibbkimya sahələrində yaşanan düşüncə və doktrin inqilablarıdır [1]. İntibah dövrü Avropada çiçəklənən dəyişmə bu gün də davam etməkdədir. Nikolay Kopernikin 1543-cü ildə yayımlanan göy kürələrinin hərəkətləri üzərinə adlı əsəri ilə Andreas Vezali tərəfindən yazılan De humani corporis fabrica elmi inqilabın başlanğıc nöqtəsi olaraq qəbul edilməkdədir.

İstinadlar

redaktə
  1. "Scientific Revolution", Encarta. 2007

Həmçinin bax

redaktə
  • Grant, E. The Foundations of Modern Science in the Middle Ages: Their Religious, Institutional, and Intellectual Contexts. Cambridge Univ. Press. 1996. ISBN 0521567629.
  • Hannam, James. The Genesis of Science. 2011. ISBN 1-59698-155-5.
  • Pedersen, Olaf. Early Physics and Astronomy: A Historical Introduction. Cambridge Univ. Press. 1993. ISBN 0-521-40899-7.
  • Sharratt, Michael. Galileo: Decisive Innovator. Cambridge: Cambridge University Press. 1994. ISBN 0-521-56671-1.
  • Westfall, Richard S. The Construction of Modern Science. New York: John Wiley and Sons. 1971. ISBN 0-521-29295-6.