Empirizm

Empirik- elə tənliklər və formullar (o cümlədən maddələrin formulları) empirik adlanır ki, onlar nəzəri yox, təcrübə əsasında alınır. Bu söz yunan empeiria sözündəndir, mənası da “təcrübə” deməkdir. Tarixən empirizm, insan ağlı doğulanda "boş" olduğu və düşüncələrini yalnız təcrübə yolu ilə inkişaf etdirdiyi "boş şifrə" konsepsiyası ilə əlaqələndirilmişdir[1]

Empirik – [yun. empeiria – təcrübə] 1) Praktik işlə məşğul olan adam, empirizm (2-ci mənada) tərəfdarı; 2) Empirizm mahiyyətində olan; 3) Empirizmə, yalnız təcrübəyə əsaslanan, təcrübi. Məsələn, empirik üsul, empirik düstur.

Empirizmin əsası Con Lokka görə: Divarın arxasında həqiqətən nə var? Təcrübədən keçirməyincə bilməyəcəyik.

İstinadlarRedaktə

  1. Scheibe, Erhard. Between rationalism and empiricism : selected papers in the philosophy of physics. Springer. 2001. ISBN 0-387-98520-4. OCLC 45888831.

http://www.nkpi.az/?page=addread&id=2634[ölü keçid] Илья Леенсон. Язык химии. Этимология химических названий. Москва: Издательство АСТ: CORPUS, 2016,464 c.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • R.Əliquliyev, S.Şükürlü, S.Kazımova. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər. Baki, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.