Rasionalizm

Rasionalizm — ağlı idrakın yeganə mənşəyi hesab edən idealist fəlsəfi cərəyan.

Məhz belə insanlar dinin yox, elmin hər şeyi bacardığını düşünürlər. Orta əsrlərin fəlsəfəsində nominalizm (hissi təcrübəyə arxalanan) və realizm (əqlə arxalanan) arasındakı mübarizə yeni dövr fəlsəfəsində rasionalizm və onun əksi olan empirizm kimi özünü göstərir.

Banisi fransız filosof Rene Dekartdır.