Forma, bir obyektin çevrəsisəthi kimi xarici xüsusiyyətlərindən asılı olan ümumi bir tərifdir. Rəng, naxışmaddə kimi xüsusiyyətlər bir cismin formasında həlledici rol oynamır.

Fərqli formaları göstərən bir şəkil. Soldakı iki üçbucaq bir-birinin oxşarı olarkən, sağdakı iki üçbucaq onlara oxşayır.

Psixoloqlar düşünürlər ki, insanlar cisimləri mənalandırarkən onları zehinlərində geon adlanan formalara bölürlər[1]. Konuslarkürələr bu formaların nümunəsidir.

İstinadlar Redaktə

  1. Marr, D., & Nishihara, H. (1978). Representation and recognition of the spatial organization of three-dimensional shapes. Proceedings of the Royal Society of London, 200, 269–294