Françayzinq

Françayzinq, kommersiya münasibətləri növü (fr. franchir, «azad etmək») — bazar subyektləri arasında münasibətlər növü, bir tərəf (françayzer) digər tərəfə (françayzi) müəyyən haqqa (royalti) öz biznez-modeli əsasnda özünə məxsus biznes növü ilə məşğul olmağa icazə verir. Françayzinq - digərinin haqq əsaında kiminsə əmtəə nişanından istifadə edilməsinə rəsmi icazədir.

Filip Kotler françayzinqin aşağıdakı əlamətlərini qeyd edir [1]:

  • françayzer onun əmtəə nişanından istifadəyə görə digərinin gəlirindən müəyyən faiz alır;
  • françayzi biznes sisteminin bir hissəsi olmaqdan ötrü ilkin haqq ödəyir;
  • françayzer françayziyə biznesin təşkili sistemini verir.


İstinadlarRedaktə

  1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. — СПб.: Питер, 2004. — С. 575. — ISBN 5-94723-311-8.

MənbəRedaktə