Franklar

Franklar - III əsrdə Reyn çayı axarında yaşamış qərbi german tayfaları qrupu. Saliça və ripuarlardan ibarət olan franklar V əsrin əvvələrində Qalliyanı işğal etmiş, Frank dövləti (V-IX əsrlər) yaratmışlar. Fransızların, vallonların, provanslıların, hollandların, flamandların və başqalarının etnogenezində iştirak etmişlər.

Frankların ekspansiyası

Xarici keçidlərRedaktə