Franklar

III əsrdə Reyn çayı axarında yaşamış qərbi german tayfaları qrupu Fransa,Almanya,İtalya dövlətlərinin xələfi sayılır

Franklar - III əsrdə Reyn çayı axarında yaşamış qərbi german tayfaları qrupu. Saliça və ripuarlardan ibarət olan franklar V əsrin əvvəllərində Qalliyanı işğal etmiş, Frank dövləti (V-IX əsrlər) yaratmışlar. Fransızların, vallonların, provanslıların, hollandların, flamandların və başqalarının etnogenezində iştirak etmişlər.

Frankların ekspansiyası

Xarici keçidlər

redaktə