Gömrükçü Mehmed Paşa

Gömrükçü Mehmed Paşa (Antalya1745, İrəvan) — I Mahmud dönəmində 1 il 3 ay 3 gün Osmanlı imperiyasının sədrəzəmi olmuş dövlət adamıdır.[1][2][3][4]

Gömrükçü Mehmed Paşa
osm. یگن مُحمَّد پاشا
Mehmed Paşanın Kabataşda inşa etdirdiyi çeşmənin kitabəsi
Mehmed Paşanın Kabataşda inşa etdirdiyi çeşmənin kitabəsi
19 dekabr 1737 – 22 mart 1739
ƏvvəlkiMuhsinzadə Abdullah Paşa
SonrakıHacı İvaz Mehmed Paşa
Şəxsi məlumatlar
Doğum yeri
Vəfat tarixi
Vəfat yeri

HəyatıRedaktə

MənbəRedaktə

 • BA, Ali Emîrî Efendi, SMHD.I, nr. 185/14369;
 • BA, Cevdet-Adliye, nr. 235;
 • BA, Cevdet-Askerî, nr. 8277, 10650, 28201;
 • BA, Cevdet-Bahriye, nr. 10342;
 • BA, Cevdet-Dahiliye, nr. 16644;
 • BA, Cevdet-Hariciye, nr. 7844, 8928;
 • BA, Cevdet-Maliye, nr. 22558;
 • BA, İbnülemin-Hariciye, nr. 1829;
 • İzzî, Târih, İstanbul 1199, vr. 18b;
 • Dilâverzâde Ömer, Zeyl-i Hadîkatü’l-vüzerâ (Hadîkatü’l-vüzerâ içinde), s. 60-64;
 • İbrâhim Naîmeddin Tımışvârî, Hadîkatü’ş-şühedâ, Wien Nationalbibliothek, nr. 1113, vr. 185b, 191b, 192b-194a;
 • Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Selâtîn, s. 85;
 • J. von Hammer-Purgstall, Büyük Osmanlı Tarihi (haz. Mümin Çevik – Erol Kılıç), İstanbul 1991, VIII, 63-64;
 • Sicill-i Osmânî, IV, 234-235;
 • İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, İstanbul 1945, II, 83-85;
 • a.mlf. v.dğr., Topkapı Sarayı Müzesi Osmanlı Saray Arşivi Kataloğu, Ankara 1985, s. 53-55;
 • Danişmend, Kronoloji2, IV, 26-27, 31-32;
 • N. Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (trc. Nilüfer Epçeli), İstanbul 2005, IV, 356-359, 362, 371.

İstinadlarRedaktə

 1. Subhî Tarihi: Sâmî ve Şâkir Tarihleri ile Birlikte (haz. Mesut Aydıner), İstanbul 2007, s. 211, 247, 376, 438, 451, 460, 465, 514, 638;
 2. J. W. Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (trc. Nilüfer Epçeli), İstanbul 2011, V, 514, 517, 522-523, 529-530, 534-535, 581-582, 587;
 3. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/1, s. 237, 278, 279, 280, 281, 284, 285, 286, 289, 305, 307, 331;
 4. Şem‘dânîzâde, Müri’t-tevârîh (Aktepe), I, 10, 69, 77-88, 90, 96, 113, 118, 120, 125;