Geriləmə dövrü Osmanlı sədrəzəmləri

(Geriləmə dönəmi Osmanlı sədrəzəmləri səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Geriləmə dövrü Osmanlı sədrəzəmlərinin siyahısı, Körpülü Hacı Hüseyn Paşadan Muhsinzadə Mehmed Paşaya qədər, yəni 1697-1773 dönəmində, sədarətə gətirilmə tarixlərinə görə sıralanmış Osmanlı sədrəzəmləri siyahısıdır.

Körpülü Hacı Hüseyn Paşa 17 sentyabr 1697 4 sentyabr 1702
Daldaban Mustafa Paşa 4 sentyabr 1702 24 yanvar 1703
Rami Mehmed Paşa 25 yanvar 1703 22 avqust 1703
Nişançı Əhməd Paşa 22 avqust 1703 16 noyabr 1703
Kürəkən Həsən Paşa 18 noyabr 1703 28 sentyabr 1704
Hacı Əhməd Paşa Oktyabr 1704 25 dekabr 1704
Baltaçı Mehmed Paşa (1. sədarəti) 25 dekabr 1704 3 may 1706
Çorlulu Kürəkən Əli Paşa 3 may 1706 15 iyun 1710
Körpülü Numan Paşa 16 iyun 1710 17 avqust 1710
Baltaçı Mehmed Paşa (2. və son sədarəti) 18 avqust 1710 20 noyabr 1711
Gürcü Yusif Paşa 20 noyabr 1711 12 noyabr 1712
Silahdar Süleyman Paşa 12 noyabr 1712 6 aprel 1713
Hoca İbrahim Paşa 6 aprel 1713 27 aprel 1713
Şəhid Əli Paşa 27 aprel 1713 5 avqust 1716
Hacı Xəlil Paşa 21 avqust 1716 Oktyabr 1717
Nişançı Mehmed Paşa Oktyabr 1717 9 may 1718
Nevşəhərli Kürəkən İbrahim Paşa 9 may 1718 16 oktyabr 1730
Silahdar Kürəkən Mehmed Paşa 16 oktyabr 1730 23 yanvar 1731
Qabaqulaq İbrahim Paşa 23 yanvar 1731 11 sentyabr 1731
Topal Osman Paşa 21 sentyabr 1731 12 mart 1732
Həkimoğlu Əli Paşa (1. sədarəti) 12 mart 1732 14 iyul 1735
Gürcü İsmayıl Paşa 14 iyul 1735 25 dekabr 1735
Dimetokalı Mehmed Paşa 10 yanvar 1736 5 avqust 1737
Muhsinzadə Abdullah Paşa 6 avqust 1737 19 dekabr 1737
Gömrükçü Mehmed Paşa 19 dekabr 1737 23 mart 1739
Hacı İvaz Mehmed Paşa 17 mart 1739 23 iyun 1740
Nişançı Hacı Əhməd Paşa 22 iyul 1740 7 aprel 1742
Həkimoğlu Əli Paşa (2. sədarəti) 21 aprel 1742 4 oktyabr 1742
Seyid Həsən Paşa 4 oktyabr 1742 10 avqust 1746
Hacı Mehmed Paşa 11 avqust 1746 24 avqust 1747
Boynuəyri Seyid Abdullah Paşa 24 avqust 1747 2 yanvar 1750
Katib Mehmed Əmin Paşa 9 yanvar 1750 1 iyul 1752
Çorlulu Bahir Mustafa Paşa (1. sadareti) 1 iyul 1752 16 fevral 1755
Həkimoğlu Əli Paşa (3. və son sədarəti) 16 fevral 1755 19 may 1755
Naili Abdullah Paşa 19 may 1755 24 avqust 1755
Silahdar Bığlı Əli Paşa 24 avqust 1755 23 oktyabr 1755
İyirmisəkkizçələbizadə Mehmed Səid Paşa 25 oktyabr 1755 1 aprel 1756
Çorlulu Bahir Mustafa Paşa (2. sədarəti) 30 aprel 1756 3 dekabr 1756
Qoca Mehmed Raqif Paşa 12 yanvar 1757 8 aprel 1763
Həmzə Həmid Paşa 11 aprel 1763 29 sentyabr 1763
Çorlulu Bahir Mustafa Paşa (3. və son sədarəti) 29 sentyabr 1763 30 mart 1765
Muhsinzadə Mehmed Paşa (1. sədarəti) 30 mart 1765 7 avqust 1768
Silahdar Mahir Həmzə Paşa 7 avqust 1768 20 oktyabr 1768
Yağçızadə Mehmed Emin Paşa Oktyabr 1768 12 avqust 1769
Moldovalı Əli Paşa 12 avqust 1769 12 dekabr 1769
İvazpaşazadə Xəlil Paşa 13 dekabr 1769 25 dekabr 1770
Silahdar Mehmed Paşa 25 dekabr 1770 28 noyabr 1771
Muhsinzadə Mehmed Paşa (2. və son sədarəti) 28 noyabr 1771 10 avqust 1774

Həmçinin bax redaktə