III Hişam və ya Hişam ibn Məhəmməd (ərəb. هشام بن حمد بن عبد الملك‎) (d. 974 - ö. dekabr 1036) — 12. Kordova xəlifəsi.[1][2][3]

III Hişam ibn Məhəmməd
ƏvvəlkiI Yəhya
Sonrakı-
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi
Doğum yeri
Vəfat tarixi
Vəfat yeri Leyda, Kataloniya
Fəaliyyəti siyasətçi
Atası Məhəmməd ibn Əbdülmalik ibn Əbdürrəhman
Anası Atib

Həyatı redaktə

Mənbə redaktə

 • Humeydî, Ceẕvetü’l-muḳtebis, Kahire 1386/1966, s. 27 vd.
 • Dabbî, Buġyetü’l-mültemis, Kahire 1967, s. 158-159.
 • İbn Saîd el-Mağribî, el-Muġrib, I, 55-56, 123, 158-159.
 • İbn İzârî, el-Beyânü’l-muġrib, III, 145, 146, 155, 185.
 • Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb (nşr. M. Ebû Dîf), Fas, ts., s. 137, 142-144.
 • İbnü’l-Hatîb, Aʿmâlü’l-aʿlâm (nşr. E. Lévi-Provençal), Beyrut 1956, s. 138-140.
 • İbn Haldûn, el-ʿİber, IV, 329 vd.
 • Ẕikru bilâdi’l-Endelüs (nşr. Luis Molina), Madrid 1983, s. 212.
 • R. Dozy, Historia de los musulmanes de España, Madrid 1984, III, 280-283, 285-291.
 • M. Abdullah İnân, Devletü’l-İslâm fi’l-Endelüs, Kahire 1969, I/2, s. 668 vd.
 • Ziriklî, el-Aʿlâm (Fethullah), VIII, 88.
 • D. Wasserstein, The Rise and Fall of the Party-Kings, Princeton 1985, s. 78-81, 153, 179.
 • E. Lévi-Provençal, España musulmana, Madrid 1987, IV, 484-486.
 • D. M. Dunlop, “His̲h̲ām III”, EI2 (İng.), III, 496.

İstinadlar redaktə

 1. Abdülvâhid el-Merrâküşî, el-Muʿcib fî telḫîṣi aḫbâri’l-Maġrib (nşr. M. Saîd el-Uryân – Muhammed el-Arabî), Dârülbeyzâ 1978, s. 87-89.
 2. a.mlf., The Caliphate in the West, Oxford 1993, s. 27, 32-33, 38-39, 45, 48-49, 99-102, 137-138, 146-147, 150-152, 159.
 3. Abdülmecîd Na‘naî, Târîḫu’d-devleti’l-Ümeviyye fi’l-Endelüs, Beyrut, ts. (Dârü’n-nehdati’l-Arabiyye), s. 528-531.