Kürəkən Mehmed Əli Paşa

Mehmed Əli Paşa (1813[1]1868[1], Konstantinopol) — Sultan Əbdülməcid səltənətində 7 ay 12 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.[2][3][4][5]

Mehmed Əli Paşa
3 oktyabr 1852 – 14 may 1853
ƏvvəlkiMehmed Əmin Əli Paşa
SonrakıMustafa Naili Paşa
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi
Doğum yeri Rizə, Osmanlı imperiyası
Vəfat tarixi
Vəfat yeri
Dəfn yeri Adilə Sultan türbəsi
Fəaliyyəti diplomat
Atası Hacı Ömər ağa
Həyat yoldaşı Adilə Sultan
Uşaqları Əthəm Mahmud Paşa
Hayriyə xanım Sultan
Dini Sünni, İslam
Rütbəsi Admiral

Həyatı

redaktə

Mənbə

redaktə
 • Şer‘iyye Sicilleri Arşivi, Kısmet-i Askeriyye Mahkemesi, nr. 1809, vr. 64-65, 73-74;
 • Şer‘iyye Sicilleri Arşivi, Rumeli Kazaskerliği, nr. 584, vr. 24;
 • Ahmed Rifat, Verdü’l-hadâik, İstanbul 1283, s. 48-52;
 • Tayyarzâde Atâ, Târih, İstanbul 1292, II, 175-182;
 • M. Destrilhes, Confidences sur la Turquie, Paris 1855, s. 83, 89, 97-124;
 • Mehmed Selâhaddin, Bir Türk Diplomatının Evrâk-ı Siyâsiyyesi, İstanbul 1306, s. 312-314;
 • É. A. Thouvenel, Nicolas Ier et Napoléon III, Paris 1891, s. 97-98, 141-146;
 • Cevdet, Tezâkir, I, 13-17, 23, 27, 31-32, 35-39, 53-55;
 • Âdile Sultan Dîvânı (haz. Hikmet Özdemir), Ankara 1996, s. 270-278;
 • Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî (haz. Nuri Akbayar, s.nşr. Seyit Ali Kahraman), İstanbul 1996, III, 956-957;
 • a.mlf., Nuhbetü’l-vekāyi‘, İstanbul 1290, s. 81, 85, 120;
 • Lutfî, Târih, VI, 54;
 • Fatma Aliye Hanım, Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı, İstanbul 1332, s. 92, 99-103, 122;
 • Mecelle-i Umûr-ı Belediyye, I, 921, 923-924;
 • Ali Fuat [Türkgeldi], Ricâl-i Mühimme-i Siyâsiyye, İstanbul 1928, s. 16-18, 21, 63;
 • a.mlf., Mesâil-i Mühimme-i Siyâsiyye (haz. Bekir Sıtkı Baykal), Ankara 1987, I, 315-320;
 • İbnülemin, Son Sadrıazamlar, I, 9, 59-61, 63-73;
 • Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform: 1836-1856, İstanbul 1993, s. 250-251;
 • Kemal Beydilli, “Mustafa Reşid Paşa”, DİA, XXXI, 349.

İstinadlar

redaktə
 1. 1 2 Mehmed Ali Paşa Damad // NUKAT. 2002.
 2. Zafer Gölen, “1852-53 Karadağ Askerî Harekâtı ve Sonuçları”, History Studies: Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, I/1, Samsun 2009, s. 223 vd.;
 3. Ali İhsan Gencer, Bahriye’de Yapılan Islahât Hareketleri ve Bahriye Nezareti’nin Kuruluşu (1789-1867), Ankara 2001, s. 135-156, 316-319, 322;
 4. Serap Sunay, Damat Mehmed Ali Paşa’nın Hayatı ve Siyasi Mücadelesi: 1813-1868 (doktora tezi, 2015), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü;
 5. Serap Sunay, “Tanzimat’ın Önde Gelen Sarraflarından Cezayirlioğlu Mıgırdiç Amira ve Mal Varlığı”, Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı (haz. Gülden Sarıyıldız v.dğr.), İstanbul 2011, s. 267-268, 271-279;