Kəlbəlixanovlar

KəlbəlixanovlarAzərbaycan xalqının tanınmış soylarından biri.

Kəlbəlixanovlar
Titul Xan
Əcdadı Kəlbəli xan Kəngərli
Qohum soylar Kəngərlinski, Naxçıvanskilər, Zülfüqarxanovlar Zamanbəyovlar
Mənşəyi Naxçıvan,
Təbəəliyi Naxçıvan xanlığı,
Rusiya imperiyası

Soyun yaranması

redaktə

Naxçıvan vilayəti 1828-ci ildə Rusiyaya ilhaq edildikdən sonra Kəngərlilər bir neçə qola ayrılmışdılar (Kəngərlinski, Kəlbəlixanovlar, Naxçıvanskilər, Zülfüqarxanovlar Zamanbəyovlar və s.). Kəlbəli xanın oğlu Şeyxəli xan və vərəsələrinin əksəri Kəlbəlixanov soyadında qalmışdı. Kəngərlilərin çox mühüm qollarından biri olan Kəlbəlixanovlar nədənsə çox az öyrənilib. Kəlbəlixanovların şəcərəsini ilk dəfə mərhum tarix elmləri namizədi Ə.Əliyev hazırlayıb. Naxçıvan MR dövlət arxivində olan sənədlər bizə Şeyxəli xanın nəsil şəcərəsini ətraflı təsvir etmək imkanı verir.

Soyun tanınmış nümayəndələri

redaktə

İstinadlar

redaktə