Karbonil qrupu

Karbonil qrupu – C=O üzvi birləşmələrin funksional qrupudur. Karbonil qrupu digər funksional qrupların tərkibinə daxil edilə bilər, məsələn, amid və ya karboksil; tərkibində karbonil qrupu olan birləşmələrə karbonilli birləşmələri deyilir.

Karbonil qrupu (C=O)


Bəzi karbonilli birləşmələrin sinifləriRedaktə

Bəzi karbonilli birləşmələrin sinifləri
Birləşmələrin sinifləri Quruluşu Ümumi formulu
Aldehidlər   RCHO
Ketonlar   RCOR'
Mürəkkəb efirlər   RCOOR'
Amidlər   RCONR’R"
Asilhalogenidlər   RCOX, X=F,Cl,Br
Karbon turşuları   RCOOH
Karbon turşularının anhidridi   R(CO)O(OC)R'
Karbon turşularının imidi   RC(O)N(R')C(O)R

MənbəRedaktə

  • Общая органическая химия т. 4 под ред. Д. Бартона и Д. Оллиса. М.: Химия. 1983
  • Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. М.: Химия. 1991
  • Адамс М. Карбоновые кислоты в органике. М.: Химия. 1990
  • Дж. Роберт, М.Касерио «Основы органической химии» т. 1 Издание 2-е, дополненное. 1978
  • Горбов А. И., Рубцов П. П. Кислоты органические // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.