Bu məqalə Kvadrat haqqındadır. Kvadratın digər mənaları üçün Kvadrat (dəqiqləşdirmə) səhifəsinə baxın.

Kvadrat (ing. quad — dörd) — düzgün dördbucaqlı.

Kvadrat

Diaqonalları redaktə

•Diaqonalları bir-birinə bərabərdir, hər birinin uzunluğu kvadratın tərəfinin √2 mislinə bərabərdir;

•Diaqonalları düz bucaq altında kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür;

•Diaqonallar həm də tənböləndir;

 • Diaqonalların hər biri ayrılıqda kvadratı sahələri bərabər olan 2 düzbucaqlı üçbucağa ayırır;
 • Kvadratın hər bir diaqonalı xaricə çəkilmiş çevrənin diametridir (həmin çevrənin radiusundan 2 dəfə uzundur);

Xassələri redaktə

 • Kvadrat — bütün tərəfləri və bütün bucaqları bərabər olan paraleloqramdır.
 • Daxili bucaqlarının cəmi 360°-dir (4•90°=360°).
 • Tutaq ki, kvadratın tərəfi  , xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu  , daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu isə  -dir. Onda
 • Kvadratın xaricində bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir.
  • Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu:
    ,
  • Xaricə çəkilmiş çevrənin radiusu:
    ,
  • Kvardratın perimetri:P=4a
    ,
  • Sahəsi: S=a×a=a2
    .