Paraleloqram

Şəkil 10000

Paraleloqram – Qarşı tərəfləri paralel olan dördbucaqlı.

DiaqonallarıRedaktə

 • Diaqonalları bir-birinə bərabər deyil;
 • Diaqonalları bir nöqtədə kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür;
 • Diaqonalları tənbölən deyil;
 • Hər bir diaqonal paraleloqramı iki bərabər üçbucağa ayırır;
 • Diaqonalların birini d1 digərini d2 adlandırsaq: d12 + d22= 2(a2+b2);

XassələriRedaktə

Paraleloqramın aşağıdakı xassələri var:

 • Qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir(konqruyentdir).
 • Qarşı tərəfləri bir-birinə paraleldir.
 • Qarşı bucaqlar bərabərdir(konqruyentdir).
 • Bir tərəfə bitişik bucaqların (  ) cəmi 180°-yə bərabərdir:  
 • Daxili bucaqlarının cəmi 360°-dir.
 • Böyük tərəfə çəkilmiş hündürlük kiçik, kiçik tərəfə çəkilmiş hündürlük böyük olur.
 • Paraleloqramın simmetriya oxu yoxdur.
 • Paraleloqramın daxilinə və xaricinə çevrə çəkmək mümkün deyil.
 • Paraleloqramın kor bucaq təpəsindən (şəkil 1-də bucaq A kor bucaqdır) çəkilən hündürlükləri arasındakı bucaq elə onun iti bucağına bərabərdir.

Perimetri və sahəsiRedaktə

 •    olarsa
 • Paraleloqramın   nöqtəsindən   tərəfinə perpendikulyar çəksək və onu   adlandırsaq,
 • Paraleloqramın   nöqtəsindən   tərəfinə perpendikulyar çəksək və onu   adlandırsaq
 •  
 •