Layzanşahlar - Şirvanşahlar dövləti ilə eyni anda Layzan ərazisində qurulan dövlət. Məzyədilər sülaləsi tərəfindən idarə edilirdi. "Tarixi əl-Bab"a görə müstəqil dövlət olmuşdur:

Şahlıq
Layzanşahlar
 
 

Rəsmi dilləri ərəb dili
Dövlət dini Sünni islam
İdarəetmə forması Monarxiya

"...Heysəm ibn Xalid Şirvanda müstəqillik əldə edəndə onun qardaşı Yəzid ibn XalidLayzanda müstəqillik qazandı. Heysəm Şirvanşah, onun qardaşı Yəzid isə Layzanşah adlanırdı".[1][2]

Hakimləri və titul redaktə

Layzanşah titulu, Şirvanşah titulu Sasanilər dövründən qalmış bir titul idi. İlk Layzanşah, Şirvanşah Heysamın qardaşı I Yəzid olmuşdur. Onun oğlu I Məhəmməd ibn Yəzid haqqqında çox məlumat yoxdur. Layzanın üçüncü şahı olan Əbu Tahir Yəzid ibn Məhəmməd isə öz əmisi nəvəsi Əli ibn Heysamı məğlub edərək həm də Şirvanşah olmuşdur. Bununla da Layzanşahlıq Şirvanşahlar dövlətinə birləşdirilmişdir. Bundan sonra Layzan bir vilayətə çevrilərək, adətən sülalənin yaxın üzvləri tərəfindən idarə olunurdu. Əbu Tahir Yəzid ibn Məhəmməd də Şirvanşah olduqdan sonra Layzanı oğluna iqta kimi vermişdi.

Hökmdarlar redaktə

  1. I Yəzid (Şirvanşah Heysamın qardaşı)
  2. I Məhəmməd ibn Yəzid
  3. Əbu Tahir Yəzid ibn Məhəmməd (öz əmisi nəvəsi Əli ibn Heysamı məğlub edərək həm də Şirvanşah olmuşdur.)

İstinadlar redaktə

  1. S. Aşurbəyli – Şirvanşahlar dövləti, IV nəşri, Bakı, 2007, səh 90
  2. Vladimir Minorski - Şirvan və Dərbənd tarixi