Müasir dövr əksər tarixçilərin Fransa İnqilabı Sənaye İnqilabı ilə başladığını qəbul etdiyi və bu gün də davam edən tarixi dövrlərin sonuncusudur.

Böyük Fransa inqilabı dövründə baş verən Bastiliya həbsxanası basqını

Bu dövrdə baş verən hadisələr redaktə

Siyasi hadisələr redaktə

 
İkinci Dünya müharibəsi

İqtisadi və texnoloji hadisələr redaktə

İntellektual inkişaflar redaktə

Dövrün böyük dövlətləri redaktə

Birinci dünya müharibəsinin axırına qədər redaktə

İkinci Dünya müharibəsi redaktə

Soyuq müharibə redaktə

Hal-hazırkı dövrdə redaktə

G8