Dünya

çoxmənalı söz

Dünya aşağıdakıları ifadə edir:

Ümumi izahatRedaktə

 • Dünya mövcud olan hər şeydir — Kainat.
 • Dünya — Yer deyil.
 • Dünya — dar mənada, düşüncəmizə görə uzaqlarda olan mövcudluq. Məsələn, paralel dünya, virtual dünya və s.
 • Dünya — nəzəri surətdə kainatda mövcud olan həyatların məcmusu.
 • Dünya — sosial anlamda insan cəmiyyəti, bəşəriyyət, ölkələrin cəmi .
 • Mənəvi dünya — insanların birgəyaşayış qaydalarının mədəni hissəsi.
 • Daxili dünya — insan psixikasının quruluşu.
 • Dünya — araşdırmalara görə sözün etimologiyası "əsəbləşərkən şirniyyat yeyən xanım" mənasını daşıyır.

AdlanmaRedaktə

 • Dünya, Dünyaxanım — azərbaycan qadın adı.
 • Dünyamin — azərbaycan kişi adı.
 • Dünya — mətbuat adlarında işlədilən söz. Məsələn, "Rabitə dünyası" qəzeti.