Məbəd adıÇin, Koreya (KoryöCoson dövrləri) və Vyetnam tarixində hökmdarların istifadə etdiyi ad növü. Bu adlar imperatorun ölümündən sonra verilirdi və adətən iki hecadan ibarət idi:

  • Sifət - imperatorun hakimiyyətinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən seçilirdi. Sülalənin baniləri çox vaxt Uca (高) və ya Böyük (太) epitetləri ilə anılırdılar.
  • İmperator - əsasən çu (祖) və ya çonq (宗) heroqlifləri ilə bildirilirdi.
    • Çu (祖 - əcdad) - əsasən sülanin banilərinə verilirdi. Koreya ekvivalenti co (조), Vyetnam ekvivalenti to adlanır.
    • Çonq (宗 - ulu baba) - sülalənin digər üzvlərinə verilirdi. Koreya ekvivalenti conq (종), Vyetnam ekvivalenti tonq adlanır.
Məbəd adı
Çin
Ənənəvi çincə: 廟號
Sadələşdirilmiş çincə: 庙号
Koreya
hanqıl: 묘호
hanja: 廟號
Vyetnam
Vyetnam əlifbası: Miếu hiệu

Bu adların yazıldığı löhvələr saraylardakı əcdad məbədlərində yerləşdirilir, insanların ibadəti üçün açılırdı. Xan sülaləsi, Tan sülaləsiMin sülaləsində bu adlar geniş istifadə olunurdu.