Qeyri-metallar — metal xassələri olmayan kimyəvi elementlərdir. Bu elementlər elektriki keçirmirlər, istiliyi isə pis keçirirlər. Bərk, maye ve qaz halında ola bilirlər. Kövrək xassəlidirlər (döyüldükdə ovxalanırlar). Həmçinin, HidrogenHelium da bu elementlərə aiddir.Onlar Periodik cədvəlin yuxarı hissəsində yerləşirlər.

Qrup lll IV V VI VII VIII
2-ci period C N O F Ne
3-cü period P S Cl Ar
4-cü period Se Br Kr
5-ci period I Xe
6-cı period Rn