Qeyri-metallar

Qeyri-metallar — metal xassələri olmayan kimyəvi elementlərdir. Bu elementlər elektriki keçirmirlər, istiliyi isə pis keçirirlər. Bərk, maye ve qaz halında ola bilirlər. Kövrək xassəlidirlər (döyüldükdə ovxalanırlar). Həmçinin, HidrogenHelium da bu elementlərə aiddir. Onlar Periodik cədvəlin yuxarı hissəsində yerləşirlər.

Qrup lll IV V VI VII VIII
2-ci period B C N O F Ne
3-cü period Al Si P S Cl Ar
4-cü period Ga Ge At Se Br Kr
5-ci period In Sn Sb Te I Xe
6-cı period At Rn