Qeyri-metallar — metal xassələri olmayan kimyəvi elementlərdir. Bu elementlər elektriki keçirmirlər. Həmçinin, HidrogenHelium da bu elementlərə aiddir. Onlar Periodik cədvəlin yuxarı hissəsində yerləşirlər.

Qrup III IV V VI VII VIII
2-ci period B C N O F Ne
3-cü period Si P S Cl Ar
4-cü period As Se Br Kr
5-ci period Te I Xe
6-cı period At Rn