Məhərrəm Cəfərli

Məhərrəm Allahqulu oğlu Cəfərliazərbaycanlı folklorşünas alim, filologiya elmləri doktoru (2003).

Məhərrəm Cəfərli
Məhərrəm Allahqulu oğlu Cəfərli
Doğum tarixi (77 yaş)
Doğum yeri Xok, Kəngərli rayonu, Naxçıvan MSSR, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi ədəbiyyat
Elmi dərəcəsi filologiya elmləri doktoru
Elmi adları alim, professor
İş yerləri AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Təhsili

Həyatı redaktə

Məhərrəm Cəfərli 1946-ci il yanvarın 5-də Naxçıvan MSSR-in Şərur rayonunun Xok kəndində anadan olub. 1964-1969-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1984-ci ildə "Osman Sarıvəlli və şifahi xalq ədəbiyyatı" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2003-ci ildə filologiya elmləri doktoru dərəcəsi almaq üçün "Azərbaycan məhəbbət dastanlarının poetikası" mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. 40 ilə yaxındı Naxçıvan Dövlət Universitetində dərs deyir. 2004-ci ildən AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun folklorşünaslıq şöbəsinin müdiridir. Naxçıvan MR, folklorşünaslıq tarixi və nəzəri tədqiqi və öyrənilməsi folklor toplamaqla məşğuldur.

Elmi fəaliyyət redaktə

Məhərrəm Cəfərli dərc olunmuş 150-dən çox elmi məqalənin, 25 kitabın müəllifidir. "Yazıçı və folklor" Azərbaycan folklorşünaslığının inkişafı problemlərinə, dastan poetikasına, aşıq sənətinə həsr edilmişdir. Məqalələri İranTürkiyədə çap olunmudur. “Dastan və mif” kitabı isə Təbrizdə çap olunmuşdur (2003). 1998-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. 2004-ci ildə "Qızıl qələm" mükafatına layiq görülüb. 2008-ci ildə alim beynəlxalq mükafat olan "Türk dünyasının mədəniyyəti və elmə xidmət" mükafatı ilə təltif olunub.

Seçilmiş elmi əsərləri redaktə

 • Osman Sarıvəlli və aşıq yaradıcılığı. Bakı: Azərbaycan SSR "Bilik" Cəmiyyəti, 1981;
 • Xalqla bağlılıq (Osman Sarıvəllinin anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə). Bakı: Azərbaycan SSR "Bilik" Cəmiyyəti, 1986;
 • Azərbaycan məhəbbət dastanlarının poetikası. Bakı: Elm, 2000;
 • Dastan və mif. Bakı: Elm, 2001;
 • Folklor və etnik-milli şüur. Bakı: Elm, 2006;
 • Dastan yaradıcılığı. Bakı: Elm, 2007;
 • Nahçıvan folklor materyalleri esasında folklor ve etnik-milli şuur. Ankara: Kültür Ajans Yayınları, 2007;
 • Aşk Konulu Azerbaycan Halk Hikayelerinin Şiirsel Yapısı. Ankara: Kültür Ajans Yayınları, 2010;
 • Naxçıvan folkloru. I Cild. "Azərbaycan folkloru antologiyası" (redaktoru M. Cəfərli, tərtib edənlər M. Cəfərli və Rafiq Babayev). Naxçıvan: Əcəmi, 2010;
 • Naxçıvan folkloru. II Cild. "Azərbaycan folkloru antologiyası" (redaktorlar M. Cəfərli və Rafiq Babayev, tərtib edənlər M. Cəfərli, Yusif Səfərov, Rafiq Babayev). Naxçıvan: Əcəmi, 2011;
 • Naxçıvan folkloru. III Cild. "Azərbaycan folkloru antologiyası" (redaktorlar və tərtib edənlər M. Cəfərli və Rafiq Babayev). Naxçıvan: Əcəmi, 2012.