Mərmərə və ya Marmara bu mənaları ifadə edə bilər:

Yerlər

redaktə

Şəxslər

redaktə