Markiz (fr. marquis, ing. marquess, it. marchese, Latınca marchisus və ya marchio, alm. Markgraf‎) — Qərbi Avropa zadəgan titulu.

İyerarxiyaya görə hersoqqraf titularının arasındadır.

İngiltərədə hersoqların böyük oğlu markiz titulu daşıyır.

Markizlərin tacı redaktə

Tanınmış markizlər redaktə