Mil sümüyü

Mil sümüyü
Radius - anterior view2.png
Mil sümüyü qırmızı rəngdə verilmişdir.
Carpus.png
Mil sümüyünün bilək sümüklərinə nisbətdə mövqeyi: 1. mil sümüyü 2. dirsək sümüyü,
İnsan skeleti diaqramı
(ön proyeksiya)
Latınca radius
MeSH Ulna