10 ftorNeonnatrium
He

Ne

Ar
Ne-TableImage.svg
Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə Neon, Ne, 10
Qrup, Dövr, Blok 18, 2, p
Xarici görünüşü
Neon-glow.jpg
Atom kütləsi 20.1797 q/mol
Elektron formulu 1s2 2s2 2p6
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu -248.59 °C
(24.56 K, -415.46 °F)
Qaynama temperaturu -246.08 °C
(27.07 K, -410.94 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Neon (Ne) – D.İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 10-cu element. Ağla gələn ilk istifadə sahəsi rəngli reklam işıqlandırmaları olsa da; yüksək gərginlikli göstəricilərində, Paratoner, dalğa metr balonlarında və televizorların elektron şüa borularında da neon qazından istifadə edilir. Qaz lazerlərinin istehsalında, helyumla birlikdə istifadə edilir. Maye neon, dövrümüzdə ticari olaraq əldə edilir və soyuducuda olaraq istifadə edilməkdədir. 1898-ci ilin iyununda ingilis kimyaçılar, Uilyam Ramzay və Moris Travers tərəfindən kəşf edilmişdir