Nişançı Əhməd Paşa

Nişançı Əhməd Paşa (Trabzon1705) — III Əhməd səltənətində 10 ay 11 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.[1][2][3]

Nişançı Əhməd Paşa
osman. قونوز احمد پاشا
22 avqust 1703 – 17 noyabr 1703
ƏvvəlkiRami Mehmed Paşa
SonrakıKürəkən Həsən Paşa
Şəxsi məlumatlar
Doğum yeri
Vəfat tarixi
Fəaliyyəti siyasətçi
Atası Rizvan ağa
Dini Sünni, İslam

Həyatı

redaktə

Mənbə

redaktə
 • Silâhdar Mehmed Ağa, Nusretnâme: Tahlil ve Metin (haz. Mehmet Topal, doktora tezi, 2001), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 587, 610, 629-630, 652-653, 670-671;
 • Ahmed Hasîb Efendi, Ravzatü’l-küberâ (haz. Mesut Aydıner), Ankara 2003, s. 31-32, 34-35, 70;
 • Dilâverzâde Ömer, Zeyl-i Hadîkatü’l-vüzerâ, İstanbul 1271 ⟶ Freiburg 1969, s. 2-3;
 • Sicill-i Osmânî, I, 235;
 • Hüseyin Hüsâmeddin, Nişancılar Durağı, İSAM Ktp., nr. 63810, s. 127-130;
 • Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/1, s. 28, 31, 34-35, 42, 44;
 • Danişmend, Kronoloji2, III, 488-489;
 • J. von Hammer-Purgstall, Büyük Osmanlı Tarihi (haz. Erol Kılıç – Mümin Çevik), İstanbul 1992, VII, 93-94.

İstinadlar

redaktə
 1. Mahmud Celâleddin Paşa, Ravzatü’l-kâmilîn, İstanbul 1290, s. 98, 99, 107, 110, 111, 169, 187, 188, 277-278, 280, 282, 286, 287, 289, 290-291, 292;
 2. Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât (haz. Abdülkadir Özcan), Ankara 1995, s. 797, 808, 810, 814, 824, 828, 831, 832;
 3. Râşid Mehmed Efendi – Çelebizâde Âsım Efendi, Târîh-i Râşid ve Zeyli (haz. Abdülkadir Özcan v.dğr.), İstanbul 2013, I, 615;