Orbít (lat. orbita — yol, cığır) və ya Mədarsəma cisminin hərəkət trayektoriyası. Böyük obyektlərin qravitasiya təsiri altında orbit fərqli formalarda ola bilər (dairəvi, elliptik, hiperbolik, parabolik). Bundan əlavə bir neçə obyektin qravitasiya təsiri nəticəsində mürəkkəb formalı orbitləri də mövcuddur.

Dairəvi orbit.(Pluton və peyki)
Aşağı ekssentriklik orbitləri (dairə, qırmızı) və yüksək ekssentriklik orbitlərini (ellips, bənövşəyi rəngdə) göstərən animasiya