Dairə — müstəvinin çevrə ilə əhatə olunmuş hissəsidir.

Dairə

Radius mərkəzi ilə onun çevrəsinin hər hansı nöqtəsi ilə birləşdirən parçadır.

Dairənin mərkəzindən keçən düz xətt onu diametri boyunca kəsir.

Dairənin iki radiusu arasında qalan hissəsinə sektor deyilir.

Dairənin qövsü ilə bu qövsün uc nöqtələrini dairənin mərkəzilə birləşdirən radiuslarla əhatə olunan hissəsinə sektor deyilir.

Dairənin qövsü ilə bu qövsə söykənən vətər ilə əhatə olunan hissəsinə seqment deyilir.

Xassələri

redaktə
  • Dairənin müstəvi üzərində mərkəzi ətrafında fırlanması həmin dairənin özüdür.
  • Dairə qabarıq fiqurdur.
  • Radiusu  , diametri   olan dairənin sahəsi:   yaxud  -dür. Burada   = 3.141592… — sabitdir.
    • Sektorun sahəsi  -ə bərabərdir. Burada α — qövsün radianla ölçüsü, R — radiusdur.
  • Dairə çevrəsinin perimetri  -dir.
  • Perimetri verilmiş fiqurlar içərisində sahəsi ən böyük olanı dairədir. Bunun tərsi də doğrudur: "Sahəsi verilmiş fiqurlar içərisində ən kiçik perimetrə malik olanı dairədir".
  • Seqmentin sahəsi   x 360 -ə bərabərdir. Burada α — qövsün radianla ölçüsü, R — radiusdur.

Həmçinin bax

redaktə