“Ortodoksal” sözü ilə aşağıdakılardan biri nəzərdə tutula bilər: