Otto

soyadı

OttoAlmaniyada yayılmış ad.

Bu adda olan tanınmış şəxslər