Pşent

Qədim Misir fironlarına məxsus iki tacın birləşməsi

Pşent (düzgün pa-sxemit q.misir sḫm.tỉ "iki güclü" q.yun. ψχεντ "psxent") Qədim Misir fironlarına məxsus iki tacın : Aşağı Misir hökmdarlarına məxsus qırmızı "deşret"in və Yuxarı Misir hökmdarlarına məxsus ağ "hecet" ilə birləşməsindən yaranmışdır.

Misir heroqliflərində
Pşent
Erkən padşahlıq I sülalə
Heroqlif
S29S42Aa1
X1
S4S2

Unikodu Sḫmtj
Transkripsiyası Şemeti
Mənası İki gücün
İkitac
İkitac

İkitac