Paleopatologiya

Paleopatologiya, keçmişdə yaşamış insanheyvan orqanizmlərinə təsir göstərən xəstəlikləri fosillərsümük qalıqlarını tədqiq edərək öyrənən bir elm sahəsidir. Keçmişlərinə baxaraq xəstəliklərin gələcəkdə necə inkişaf edəcəyini anlamağa çalışır. Elmin bu sahəsində ixtisaslaşmış alimlərə paleopatoloq deyilir.

Paleopatoloq, bir fosili tədqiq edərkən.