Perimetr

Perimetr (yunanca περίμετρον — çevrə, yaxud yunanca περιμετρέο — ətrafı ölçürəm) — fiqurun sərhəddinin ümumi uzunluğu (əsasən müstəvi üzərində). Uzunluq kəmiyyətləri ilə ölçülür.

Bəzən həndəsi fiqurun sərhədini də perimetr adlandırırlar.

Həndəsi fiqurların perimetr düsturlarıRedaktə

NümunəRedaktə

  • Çoxbucaqlının perimetri onun tərəfləri cəminə bərabərdir.
  • dairənin perimetri (onun çevrəsinin uzunluğu)
        -yə bərabərdir, burada  =3.14159... -sabit,   — dairənin radiusu;   — dairənin diametridir.
  • Üçbucaqla əlaqəli düsturlarda (məsələn üçbucağın sahəsinin Heron düsturu ilə hesablanması zamanı) yarımperimetr anlayışından da istifadə edirlər. (Yarımperimetr — perimetrin yarısıdır.)


Xarici keçidlərRedaktə