Perimetr (yun. περίμετρονçevrə, yaxud yun. περιμετρέοətrafı ölçürəm) — fiqurun sərhəddinin ümumi uzunluğu (əsasən müstəvi üzərində). Uzunluq kəmiyyətləri ilə ölçülür.

Bəzən həndəsi fiqurun sərhədini də perimetr adlandırırlar.

Həndəsi fiqurların perimetr düsturları Redaktə

Nümunə Redaktə

  • Çoxbucaqlının perimetri onun tərəfləri cəminə bərabərdir.
  • dairənin perimetri (onun çevrəsinin uzunluğu)
    ;;; -yə bərabərdir, burada  =3.14159… -sabit,   — dairənin radiusu;   — dairənin diametridir.
  • Üçbucaqla əlaqəli düsturlarda (məsələn üçbucağın sahəsinin Heron düsturu ilə hesablanması zamanı) yarımperimetr anlayışından da istifadə edirlər. (Yarımperimetr — perimetrin yarısıdır.)


Xarici keçidlər Redaktə