redaktə  

Memarlıq

Memarlıq (lat. architectura, yun. ὰρχιτεκτονικήarkhitektonike- inşaatçı) insan fəaliyyətinin geniş sahəsi olub məkanın təşkili və məkan problemlərinin həlli məsələləri ilə məşğuldur. Onun predmetinə adi qapı dəstəyinin dizaynından aqlomerasiyaların planlaşdırılmasına qədər müxtəlif məsələlər daxildir. Qədim Roma memarı və memarlığın ilk nəzəriyyəçilərindən olan Vitruvi memarlığın üç sütünü olduğunu qeyd edirdi - davamlılıq (latınca: firmitas), xeyir, səmərə (latınca: utilitas) və gözəllik (latınca: venustas). Elmi ədəbiyyatda Vitruvi üçlüyü adlanan bu konsepsiyaya XV əsrdə Alberti daha bir sütun (məqsədəuyğunluq) əlavə etmişdi.

redaktə  

Seçilmiş məqalə

Coser ehramıCoser ehramı − pilləli ehram olub daş tikililərin günümüzə çatan ən qədimlərindən olub, doqquz ən hündür ehramdan biri sayılır. İmhotep tərəfindən Sakkarada məqbərə məqsədilə firon Coserin şərəfinə təqribən e.ə. 2650-ci ildə tikdirilmişdir. Ehram Coserin şərəfinə tikilsə də burada onun bütün ailə üzvüləri - arvadları, uşaqları dəfn edilmişdir.

Coser ehram kompleksi ilk dəfə 1821-ci ildə Prussiya baş konsulu Haynrix Menu Frayherr von Minutoli və italyan mühəndisi Cirolanio Seqato tərəfindən tədqiq edilmişdir. Bu zaman ehram kompleksinin giriş hissəsi aşkar edilmişdir. Həmin giriş hissəsində bir küncdə mumiya qalıqları: qızıla tutulmuş kəllə və ayaq pəncəsi tapılmışdır. Firona məxsusluğu təxmin edilən mumiya qalıqlarını von Minutoli gəmi ilə Hamburqa gətirərkən gəminin batması nəticəsində itmiş olur. 1837-ci ildə John Shae Perring digər sonrakı dövrlərə aid olan məzarlıqları və ehram qalereyasını aşkar edir... (Davamı...)

redaktə  

Seçilmiş memar

Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani — Mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan, XI-XII əsrlərdə Azərbaycanda yetişmiş və dünya şöhrəti qazanmış memar, Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi və bir çox memarlıq əsərlərinin müəllifidir. XI və XII əsrlər - Azərbaycan intibahının çiçəklənmə dövrüdür. Şəhərlər böyüyür, saraylar, məscidlər, müdafiə və xatirə tikililəri qurulur. Sənətlər, elm, incəsənət və poeziya inkişaf edir. Bu dövrdə yaşayıb-yaratmış dahi şəxsiyyətlərin bolluğu da adamı heyrətə gətirir: Qətran Təbrizi, Bəhmənyar əl-Azərbaycani, Xətib Təbrizi, Nizami Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Ömər Kafiəddin, Əbül-əla Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi və başqaları...

Yalnız Şərqdə deyil, əksər qismi həm də Qərb dünyasında yaxşı tanınan bu kəhkəşanın ulduzları arasında ən çox işıq saçanlarından biri də Əcəmi Naxçıvanidir. O, orta əsrlər Azərbaycanının dahi memarı kimi şöhrət qazanmışdır. (Məqalənin ardı..)

redaktə  

Əsas mövzular

redaktə  

Memarlığın bölmələri

Serverin keşini təmizlə