Portal:Universitet

UNİVERSİTET PORTALI


"Afinada məktəb", Rafael Santi tərəfindən işlənmiş rəsm, XV əsr

Universitet (lat. Universitas – birgəlik, ümumilik) — ali məktəb olub fundamental və tətbiqi sahələr üzrə mütəxəssislərin hazırlanması ilə məşğuldur. Bundan əlavə universitetlərdə elmi işlər də aparılır. Beləki, müasir universitetlər elmi pedaqoji vəhdət kimi fəaliyyət göstərirlər. Onların nəzdində bir neçə ixtisas üzrə tədris işlərini həyata keçirən fakültələr vardır. Universitetlər tədris planlarının hazırlanmasında və həyata keçirilməsində, elmi işlərin aparılmasında sərbəstliyə və akademik dərəcələrin (diplom və doktor dərəcələrinin) verilməsində privileqiyaya malikdirlər. Azərbaycanda universitetlərin strukturu keçmiş SSRİ-də yaradılmış və bu günə kimi qalmaqdadır. Bu xarici ölkələrdə olanlardan nisbətən fərqlidir.


Həftənin universiteti

Xəzər Universitetinin qurucusu Hamlet İsaxanlı

Xəzər Universiteti və ya Xəzər UniversitəsiAzərbaycanda rəsmi fəaliyyətə başlamış ilk özəl ali məktəbdir. Xəzər Universiteti professor Hamlet İsaxanlı tərəfindən təsis olunmuşdur. O, 1991-ci ildən 2010-cu il sentyabrın 6-na qədər bu ali məktəbin rektoru vəzifəsini də daşımışdır. 6 sentyabr 2010-cu ildən başlayaraq təsisçilikdən əlavə Xəzər Universiteti Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri kimi fəaliyyətə başlayan professor Hamlet İsaxanlı professor Con Rayderi Xəzər Universitetinə yeni rektor vəzifəsinə təyin etmişdir.

Mövcud olduğu illər ərzində müxtəlif dərgi və televiziya sorğuları, tələbələr arasında keçirilən sorğular, qeyri-hökumət təşkilatlarının apardığı tədqiqatlar, beynəlxalq komissiyaların dəyərləndirmələri, beynəlxalq şirkətlərin rəyi, beynəxalq reytinqlər və sairlərdə Xəzər Universiteti Azərbaycanın, eləcə də QafqazMərkəzi Asiyanın, Yaxın Şərqin və Şərqi Avropanın ən yaxşı ali məktəblərindən biri olaraq qiymətləndirmişdir. Xəzər Universiteti ən ciddi və müasir ali məktəb, güclü elmmədəniyyət ocağı kimi ictimai rəy qazanmışdır.

Xəzər Universiteti haqqında ətraflı ...


redaktə


Bilirsinizmi...


redaktəSeçilmiş şəkil

Koimbra Universiteti


redaktə


Əlaqəli portallar


Error: Must specify an image in the first line.

Error: Must specify an image in the first line.

Portal:Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Portal:Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Portal:Elm
Portal:Elm
Portal:Təhsil
Portal:Təhsil
Portal:Məktəblər
Portal:Məktəblər
Portal:Xəzər Universiteti Portal:Bakı Dövlət Universiteti Portal:Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Portal:Elm Portal:Təhsil Portal:Məktəblər
redaktə


Digər resurslar

redaktə