Prizma (yun. prisma – mişarlanmış) — iki üzü (oturacaqları) ixtiyari bərabər çoxbucaqlı, qalan üzləri (yan üzləri) isə paraleloqram olan çoxüzlü. Oturacaqları paralel müstəvilər üzərindədir və konqruyentdir.

Prizma

Yan üzləri oturacaq müstəvisinə perpendikulyar olan prizma düz prizma, Yan üzləri oturacaq müstəvisinə maili olan prizma mail prizma adlanır.

Oturacağı düzgün çoxbucaqlı olan düz prizma düzgün prizma adlanır. Prizmanın həcmi oturacağının sahəsi ilə hündürlüyü (oturacaqlar arasındakı məsafə) hasilinə bərabərdir

 • Yan səthin sahəsi:
 • Tam səthin sahəsi:
 • Həcmi:
 • V-Həcm
 • Syan-yan səthin sahəsi
 • Stam-tam səthin sahəsi
 • Sot — oturacağın sahəsi
 • Pot-oturacağının perimetri
 • h-silindrin hündürlüyü olarsa
 • Dioqonalı=√hs kvadratı+ dioq.ot. kvadratı
 • Dioqonal kəsiyi= dioq.ot.•H

Elementlərinin sayı

redaktə
 • Təpə nöqtəsinin sayı-2n
 • Yan tili- n
 • Tili- 3n
 • Oturacağının sayı-2
 • Yan üzlərinin sayı-n
 • Üzlərinin sayı- n+2
 • Dioqanallarının sayı- n(n-3)
 • Dioqanal kəsiyinin sayı n(n-3)/2