Qərbi Azərbaycan ostanının çayları

Qərbi Azərbaycan ostanının çayları:

Qərbi Azərbaycan ostanının çayları
Çayın Adı Çayın Axan Ərazisi Ağız Uzunluq (km)
Araz Maku Sərhədi kür -
Zəngmarçay Maku Araz 103
Sarısuçay Maku Araz 130
Ağçay Qotur Xoy Araz 109
Qoturçay Xoy Araz 145
Məhabadrudçay Mahabad Urmu gölü 92.5
Zarrinehçay Şahindej , Miyandoab Urmu gölü 230 ən uzunu
Saruqçay Tikab Zarrinehçay 66.2
Acurluçay Şahindej Zarrinehçay -
Haçasuçay Şahindej Zarrinehçay -
Leylançay Məlikan, Miyandoab Zarrinehçay -
Tətovuçay Miyandoab, Bukan Urmu gölü 139
Xəlifançay Bukan Tətovuçay -
Zolaçay Salmas Urmu gölü 80.5
Nazlıçay Urumiyə Urmu gölü 92.5
Şəhərçay Urumiyə Urmu gölü 72.5
Bərəndüzçay Urumiyə Urmu gölü 67.5
Gədərçay (Məhəmmədyar) Nəqədə Urmu gölü 100
Rövzəçay Urumiyə Urmu gölü 60
Avaçarçay Piranşəhər Zab hövzəsi 62
Lavinçay Piranşəhər Zab hövzəsi 49
Zəb Gerjal Sərdəşt Zab hövzəsi 95
Zəb Berisu Sərdəşt , Piranşəhər Zab hövzəsi 218

İstinadlar

redaktə
  • Qərbi Azərbaycan, Şərqi Azərbaycan və Ərdəbil Xəritəsi, İranın Rəsmi Coğrafiya Fondunun Nəşri
  • Qərbi Azərbaycanın Kənd təsərüfatı, 2006