QafqazXəzərQara dəniz arasında dağ sisteminin əmələ gətirdiyi, Avropa ilə Asiya qitəsinin sərhəddində yerləşən coğrafi rayon. Böyük Qafqaz sıra dağları bölgəni Şimali QafqazCənubi Qafqaza ayırır. Ən yüksək nöqtəsi Elbrus dağındadır (5642 m). Bölgə əhalisi mürəkkəb etnik və linqvistik tərkibə malikdir. Ərazinin zəngin neft- qaz yataqları vardır.az

Qafqaz dağları
Şəkil Böyük Qafqaz, Kiçik QafqazZaqafqaziya. Çəkiliş NASA-nındır.
Ən yüksək nöqtəsi Elbrus dağı (5642 m)
Yerləşməsi Azərbaycan Azərbaycan
Rusiya Rusiya
Gürcüstan Gürcüstan
Ermənistan Ermənistan