Qarın aortasılat. aorta abdominalis enən aortanın qarın boşluğunda olan hissəsidir; döş aortasının ardını təşkil edərək onurğanın ön səthilə aşağı doğru gedir və IV bel fəqərəsi bərabərliyində sağ və sol birər ic şsxə – sağ və sol ümumi qalça arteriyasını lat. aa. iliaceae communes dextra et sinistra verərək birdən-birə nazikləşib orta oma arteriyasına (lat. a. sacralis mediana) keçir. Qarın aortasının ümumi qalça arteriyalarına bölünən yerinə aorta haçalanması – lat. bifurcatio aortae deyilir. Bu haçalanmanın əmələ gətirdiyi bucaq kişilərdə 60° və qadınlarda 68-70° bərabərdir.

Qarın aortası
Şəkil2
Şəkil2
Qrey subyekt 154 602
Başlanır Döş aortası
Şaxələri Visseral: yuxarı çöz arteriyası, aşağı çöz arteriyası, orta böyrəküstü arteriyaları, diafraqmanın aşağı arteriyası, bel arteriyaları, ümumi qalça arteriyası
Vena Aşağı boş vena
Embrional Dorzal aorta
MeSH +Abdominal Aorta, +Abdominal
Şaxəsi Fəqərə Tipi Cüt ön/dal İzahat
inferior phrenic T12 parietal dal originates just below the diaphragm, supplying it from below
celiac T12 visceral yox ön large anterior branch
superior mesenteric L1 visseral yox ön large anterior branch, arises just below celiac trunk
middle suprarenal L1 visseral dal to adrenal gland
Büyrək arteriyası L1 visseral dal large artery, each arising from the side of the aorta; supplies corresponding kidney; arises in the transpyloric plane
gonadal L2 visseral ön ovarian artery in females; testicular artery in males
Bel arteriyası L1-L4 parietal dal four on each side that supply the abdominal wall and spinal cord
inferior mesenteric L3 visseral no ön large anterior branch
median sacral L4 parietal yox dal artery arising from the middle of the aorta at its lowest part
Ümumi qalça arteriyası L4 terminal dal branches (bifurcates) to supply blood to the lower limbs and the pelvis, ending the abdominal aorta

İstinadlar

redaktə


Mənbə

redaktə

Xarici keçidlər

redaktə

Həmçinin bax

redaktə