Daxili qalça venası

(Qarınaltı vena səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)