Requlyar ifadələr

Requlyar ifadələr (ing. regular expressions) — axtarış üçün formal dil və metasimvollardan (Simvol-cokerlər, ing. wildcard characters) istifadəyə əsaslanaraq mətnlərdə altsətirlərlə manipulyasiya həyata keçirmək. Axtarış üçün simvol, metasimvollardan ibarət olan və axtarış üçün qaydalardan ibarət sətir-nümunədən (ing. pattern) istifadə edilir. Mətnlərlə manipulyasiya etmək üçün əlavə olaraq yenə də xüsusi simvollardan ibarət ola bilən əvəzlənən sətirlərdən istifadə verilir.

İdarəedici simvollarRedaktə

Təqdim edilmə Simvol İşarələmə Açması
\t Üfqi tabulyasiya HT Horizontal tabulation
\v Şaquli tabulyasiya VT Vertical tabulation
\r Karetkanın qaytarılması CR Carriage return
\n Sətrin köçürülməsi (sətrin yerinin dəyişdirilməsi) LF Line feed
\f Səhifənin sonu (səhifənin sonuna ketmək) FF Form feed
\a Zəng BEL Bell character
\e Açar (idarəedici simvol, Escape-simvol) ESC Escape character
\b Backspace

Kvadrat mötərizələrin daxilində verilməsi lazımdır (əks halda sözün sərhəddi kimi qəbul ediləcək).

BS Backspace
\cA\cZ Ctrl+A … Ctrl+Z

Məsələn, \cM\cJ ardıcıllığı CR LF idarəedici simvollara uyğundur.

Ekvivalentdir \x01\x1A.

Həmçinin baxRedaktə