Sübh namazı

Sübh namazı 2 rəkətdir və 2-ci fəcrdən gün çıxana qədər arada qılınır.

Sübh namazının qılınma qaydasıRedaktə

 1. Niyyət ;
 2. Qiyam;
 3. Təkbirətul-ehram;
 4. Həmd və surə oxumaq;
 5. Ruku;
 6. Rukudan qalxmaq;
 7. 2 səcdə;
 8. Ayağa qalxma;
 9. Həmd və surə oxumaq;
 10. Ruku;
 11. Rukudan qalxmaq;
 12. 2 səcdə;
 13. Təşəhhüd;
 14. Salam.

Qeyd: Müstəhəbdir ki, 2-ci rəkətdə həmd-surə oxuduqdan sonra rukudan qabaq qunut tutulsun.

NiyyətRedaktə

2 rəkət sübh namazı qılıram vacib qürbətən iləllah (Allaha yaxınlaşmaq üçün).

QiyamRedaktə

Ayaq üstə üzü qibləyə dayanmaq.

Təkbirətul-ehramRedaktə

Əllər qulaq bərabərinə qaldırılır və "Əllahu Əkbər" deyilir.

Həmd və surə oxumaqRedaktə

Həmd surəsi ilə ondan başqa bir surə (vacibi səcdə ayəsi olmayan) oxunmalı, yəni ayaqda sırasıyla : 1.Sübhaneke 2.Eüzü - besmele 3.Fatihə surəsi 4.Qurandan başqa bir surə oxumalı.

RukuRedaktə

Rukuda, yəni normal adamın əlləri dizlərə çatacağı həddə qədər əyilmiş vəziyyətdə 3 dəfə "Sübhənəllah" demək kifayətdir.

2 səcdəRedaktə

Səcdədə bədənin 7 üzvü yerə toxunmalıdır: alın, iki əlin ovucu, dizlər və ayağın baş barmaqları. Alının qoyulduğu əşya torpaqdan alınan, yeməli, içməli olmayan əşya olmalıdır. Məsələn, daş parçası, taxta parçası, qum, çınqıl, torpaq, gil və s. Hər səcdədə 3 dəfə "Sübhənəllah" demək kifayətdir.

TəşəhhüdRedaktə

Təşəhhüd deyən zaman oturaq vəziyyəti alırsan (müstəhəbdir ki sol budun üstə oturasan və sağ ayağı sol ayağının üstə qoyasan). Təşəhhüdün vacibi miqdarı: "Əşhədu ən la ilahə illəlah, vəhdəhu la şərikə ləh, və əşhədu ənnə Muhəmmədən `əbduhu və rəsuluh. Əllahummə səlli `əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd".

Müstəhəbdir ki, təşəhhüddən əvvəl "Əl-həmdu lillah", yaxud "Bismillahi və billah. Və xəyrul-əsmau lillah" deyəsən.

SalamRedaktə

Vacibi miqdarı - "Əssəlamu əleykum və rahmətullahi və bərakətuh".

Müstəhəbdir ki, bundan əvvəl "Əssəlamu əleykə eyyuhən-nəbiyyu və rahmətullahi və bərakətuh. Əssəlamu əleyna və əla ibadillahis-salihin" deyəsən.