Sərdrud döyüşü

Sərdrud döyüşü — 21 aprel 1408-ci il tarixində Qaraqoyunlu dövlətinin başçısı Qara Yusifin qoşunları Teymurləngin oğlu Miranşahın qoşunlarını məğlub etdi, Miranşah özü isə öldürüldü.

Sərdrud döyüşü
Qara Yusifin Miranşah Cağatayla müharibəsi
Tarix 1408
Yeri Təbriz civarında Acıçay ovası
Nəticəsi Qara Yusifin qələbəsi, Teymurluların Azərbaycanda hakimiyyətinə son qoyuldu.
Münaqişə tərəfləri

Timurid.svgTeymurilər dövləti
Shirvan gerb.png Şirvanşahlar

Flag of Kara Koyunlu dynasty.pngQaraqoyunlu Türkmanları
Karamanid Dynasty flag.svg Qarabağ-Qaramanlıları

Komandan(lar)

Timurid.svg Miran şah
Shirvan gerb.png Kəyumərs Dərbəndi
Flag of Ak Koyunlu.svg Əli Bayandurlu
Timurid.svg Şahruh Mirzə

Flag of Kara Koyunlu dynasty.png Qara Yusif
Flag of Kara Koyunlu dynasty.png Qiyasəddin Bahadır
Flag of Kara Koyunlu dynasty.png Bistam Cəgur
Karamanid Dynasty flag.svg Yar Əhməd

Tərəflərin qüvvəsi

Timurid.svg 50 000
Shirvan gerb.png 9 000
Flag of Ak Koyunlu.svg 3 000

Flag of Kara Koyunlu dynasty.png 20 000
Karamanid Dynasty flag.svg 10 000

İtkilər

mübahisəli

mübahisəli

Arxa planıRedaktə

Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının başçısı Qara Yusif ilə Teymuri Əbubəkr ilk dəfə 1406-cı il oktyabrın 14-də Naxçıvanın qərbində, Araz çayının sahilində toqquşdular. Qaraqoyunluların həmləsinə davam gətirməyən Teymurilər qaçmağa üz qoydular.[1] Qara Yusif döyüş meydanından Naxçıvana gəldi. O, burada ikən Təbrizin adlı-sanlı rəislərindən olan Xacə Seyid Məhəmməd Keçəçi Qara Yusifin hüzuruna gəldi, şəhərin Əbubəkr tərəfindən qarət olunduğunu söylədi və onu Təbrizə gəlməyə təşviq etdi. Qara Yusif isə müvəqqəti olaraq şəhəri mühafizə etmək üçün darğa göndərdi və Sultaniyyəyə yürüş etdi. Əbubəkr şəhəri tərk etdi və Reyə qaçdı. Sultaniyyəyə girmiş Qaraqoyunlular şəhəri qarət etdilər, sonra isə əhalini Təbriz, MarağaƏrdəbilə köçürdülər.[1]

Sərdrud döyüşüRedaktə

Xorasan hakimi olan qardaşı Şahruxdan yardım alan Əbubəkr Azərbaycanı ələ keçirmək üçün yeni təşəbbüs etdi. Bundan xəbər tutan Qara Yusif Təbriz ətrafında yerləşən Şənbi-Qazana gəldi. 1408-ci il aprelin 21-də Təbrizin cənubundakı Sərdrud adlı yerdə 20 minlik Qaraqoyunlu qoşunu Teymuriləri darmadağın etdi. Miranşah öldürüldü, Əbubəkr isə qaçmağa müvəffəq oldu. Qara Yusifin Əbubəkr üzərində ikinci qələbəsinin mühüm tarixi əhəmiyyəti vardır. Bundan sonra Azərbaycanda Teymurilərin ağalığına son qoyuldu, Teymurilər imperiyasının böyük bir hissəsi metropoliyadan ayrılmış və bu ərazidə Azərbaycan Qaraqoyunlu dövləti (1410–1467) yaranmışdı. İ.H.Uzunçarşılı, Z.V.Toğan, F.Kırzıoğlu və İsmayıl Aka Qaraqoyunlu dövlətinin 1408-ci ildə yarandığını qeyd edirlər.[2] Qaynaqların verdiyi məlumata görə, Qara Yusif Əbubəkri ikinci dəfə (1408-ci ildə) məğlub etdikdən sonra oğlu Pir Budağı padşahlıq taxtına oturtmuş və elçi göndərərək Sultan Əhmədi xəbərdar etmişdir. O, bu xəbəri müsbət qarşılamış və Pir Budaq üçün hakimiyyət simvolu olan taxt-rəvan göndərmişdi.

İstinadlarRedaktə

  1. 1 2 Azərbaycan Tarixi III cild. Bakı: Elm nəşriyyatı. 2005.
  2. Nəcəfli, Tofiq. QARAQOYUNLU VƏ AĞQOYUNLU DÖVLƏTLƏRİNİN TARİXİ MÜASİR TÜRK TARİXŞÜNASLIĞINDA. Bakı: Çaşıoğlu nəşriyyat. 2000.

Həmçinin baxRedaktə