Samur döyüşü

Samur döyüşüSəfəvi-Şirvan müharibəsi zamanı baş vermiş döyüşlərdən biri.

Səfəvi-Şirvan müharibəsi (1459-1460)
Tarix 1460
Yeri Qusar
Səbəbi Strateji məntəqəyə malik əraziyə ağalıq üstündə savaş
Nəticəsi Səfəvilərin məğlub olub müttəfiqlərin qalib gəlməsi.
Ərazi dəyişikliyi Səfəvilərin Qafqazdakı nüfuz dairələrinin itirilməsi
Münaqişə tərəfləri

Flag of Persia (1502-1524).svg Səfəvilər

Shirvan.png Şirvanşahlar
Flag of Kara Koyunlu dynasty.png Qaraqoyunlular

Komandan(lar)

Flag of Persia (1502-1524).svg Şeyx Cüneyd

Shirvan.png I Xəlilullah
Flag of Kara Koyunlu dynasty.png Cahan şah

Səfəvi təriqətinin lideri Şeyx Cüneyd öz dövlətini yaratmaq məqsədilə Şirvanı zəbt etmək fikrinə düşdü. O, səfərləri boyu müxtəlif ölkələrdən başına toplanmış 10.000 tərəfdaş ilə ölkəni işğal etmək və Şirvanşahlar taxtına sahib olmaq üçün Şirvana basqın etdi. Şirvandakı şiə tərəfdarları da ona qoşuldular. Çərkəzlərlə dini müharibə basqın üçün bəhanə oldu. Şeyx Cüneydin niyyətini duyan və təbərsəranlılar tərəfindən təhrik edilən Şirvanşah I Xəlilullah Qaraqoyunlu Cahanşahın yardımı ilə böyük qoşunla onun qabağına çıxdı. 1460-cı ildə Samur çayının sol sahilindəki Qıpçaq kəndinin yaxınlığında baş verən vuruşmada Şeyx Cüneyd öldürüldü, onun müridləri isə məğlub edildi. Fəzlullah ibn Ruzbixan Xuncinin məlumatına görə Cüneydin müridləri onun cəsədini Samurun sağ sahilinə keçirərək Gülxan kəndində (indiki Qusar rayonunun Həzrə kəndi) dəfn etmişlər.