Sektor vüq.jpg

Dairə sektoru - dairənin qövsü ilə bu qövsün uc nöqtələrini dairənin mərkəzilə birləşdirən radiuslarla əhatə olunan hissəsinə deyilir.

  • Sektorun sahəsi S = пr²à/360⁰-ə bərabərdir. Burada α — qövsün dərəcə ölçüsü , R — radiusdur.