Sidiklik

Sidiklik (lat. vesica urinaria; yun. cystis) sidik-ifrazat sisteminə aid üzv. Sidik üçün bir anbar funksiyasl daşıyır və özü də kişik çanaqda, kişilərdə qasıq birləşməsi ilə düz bağırsaq arasında və qadınlarda qasıq birləşməsinin arxasında, uşaqlıquşaqlıq yolunun önündə yerləşmişdir. Sidikliyin yuxarı doğru baxan zirvəsi - lat. apex vesicae (vertex vesicae BNA), aşağı tərəfə çevrilmiş dibi - lat. fundus vesicae və ortada cismi - lat. corpus vesicae vardır. Sidikliyin iki ın və dal səthi iki sağ və sol kənarları vardır. Ön səthi qasıq birləşməsinə və dal səthi kişilərdə düz bağırsağa, qadınlarda isə uşaqlıquşaqlıq yoluna baxır. Bəzi müəlliflər sidiklikdə sidik kanalı başlayan yerdə boyun - lat. cervix vesicae qeyd edirlər. Sidikliyin hündürlüyü 14 sm və ən böyük köndələn diametri 10,5 sm-ə bərabərdir; tutumu kişilərdə 750 sm³ və qadınlarda 650 sm³, bəzi şəxslərdə bir litrə qədər olur; patoloji hallarda daha artıqdır. Kişilərdə sidiklik armud formasında olur. Qadınlarda isə sidiklik dal tərəfdən uşaqlıqla basıldığı üçün yastılaşır, eni kişilərinkindən bir qədər artıq olur, yan tərəflərində lat. recessus lateralis adlanan ciblər əmələ gəlir.

Sidiklik
Urinary system.svg
1. İfrazat sistemi: 2. Böyrəklər, 3. Böyrək ləyəni, 4. Sidik axarları, 5. Sidiklik, 6. Sidik kanalı, 7. Böyrəküstü vəzi

Damarlar: 8. Böyrək arteriyasıBöyrək venası, 9. Aşağı boş vena, 10. Qarın aortası, 11. Ümumi qalça arteriyası and Ümumi qalça venası
Ətraf orqanlar: 12. Qaraciyər, 13. Yoğun bağırsaq, 14. Çanaq

Illu bladder az.jpg
Sidikliyin quruluşu
Latınca Vesica urinaria
Yunanca Cystis
Qrey subyekt 28 1227
Sistem İfrazat
Vena lat. plexus venosus vesiculis
lat. venae vesicales
Sinir lat. plexus vesicalis inferior
Limfa qalşa limfa düyünləri
Embrional Urogenital sinus
MeSH Bladder
Dorlands/Elsevier Urinary bladder

Divarının quruluşuRedaktə

Yaş və fərdi xüsusiyyətləriRedaktə

Vaskulyarizasiyası və innervasiyasıRedaktə

MənbələrRedaktə

  • Prof. Kamil Əbdülsalam oğlu Balakişiyevin, İnsanın Normal Anatomiyası, II cild, "MAARİF" Nəşriyyatı, Bakı - 1979
  • Р. Д. Синельников. Атлас анатомии человека (4 тома)