Əsas menyunu aç

Sinonimlərlinqvistikada müxtəlif cür tələffüz olunan və yazılan, ancaq eyni və ya oxşar mənaları olan sözlərdir. Sinonimlər nitq qabiliyyətini zənginləşdirməyə xidmət edir. Sinonimlər arasında oxşarlıq olsa da, onlar öz fikriifadə zənginliyi, müəyyən stillə bağlılığı və işlədilmə dərəcəsinə görə fərqlənirlər. Sinonimləri təşkil edən sözlər eyni nitq hissəsinə aid olur. Bədii ədəbiyyatda hər hansı bir deyimin təsir gücünü, bədiiliyini artırmaq üçün sinonim sözlərdən istifadə olunur. Sinonimlər dilin zənginliyini və ifadə qüdrətini göstərən əlamətlərdən biri sayılır.[1]

NümunələrRedaktə

Söz Hərf dəyişməsi
Gözəl Qəşəng
Ağıllı Dərrakəli
Uca Hündür
Ürək Qəlb

-

Qalın Sıx

istinadlarRedaktə

  1. Sinonimlər Virtual Mekteb saytında Yoxlanılıb: 11 may 2015