Türkiyə Baş nazirlərinin siyahısı

Sıra
Baş nazir
(doğumu—vəfatı)
Portret
Seçim
Vəzifə müddəti
Partiya
Gəldiyi tarix
Getdiyi tarix
1.
İsmət İnönü
(1884—1973)
İsmet İnönü 1938.jpg
1923
30 noyabr 1923
6 mart 1924
Cümhuriyyət Xalq Partiyası
6 mart 1924
22 noyabr 1924
2.
Fəthi Okyar
(1880—1943)
Ali Fethi Okyar.jpg
21 noyabr 1924
6 mart 1925
Cümhuriyyət Xalq Partiyası
3.
İsmət İnönü
(1884—1973)
İsmet İnönü 1938.jpg
3 mart 1925
1 noyabr 1927
Cümhuriyyət Xalq Partiyası
1 noyabr 1927
27 sentyabr 1930
1927
27 sentyabr 1930
4 may 1931
1931
4 may 1931
1 mart 1935
1935
1 mart 1935
1 noyabr 1937
4.
Cəlal Bayar
(1883—1986)
Mahmut Celâl Bayar.jpg
1 noyabr 1937
11 noyabr 1938
Cümhuriyyət Xalq Partiyası
11 noyabr 1938
25 yanvar 1939
5.
Refik Saydam
(1881—1942)
Refik Saydam 1939.jpg
25 yanvar 1939
3 aprel 1939
Cümhuriyyət Xalq Partiyası
1939
3 aprel 1939
9 iyul 1942
Ahmet Fikri Tüzer
(1878—1942)
Ahmet Fikri Tuzer.jpg
8 iyul 1942
9 iyul 1942
Tərəfsiz
6.
Şükrü Saracoğlu
(1887—1953)
Saracoğlu Şükrü Bey.jpg
9 iyul 1942
9 mart 1943
Cümhuriyyət Xalq Partiyası
1943
9 mart 1943
7 avqust 1946
7.
Recep Peker
(1889—1950)
Mehmet Recep Bey Peker.jpg
1946
7 avqust 1946
9 sentyabr 1947
Cümhuriyyət Xalq Partiyası
8.
Həsən Saka
(1885—1960)
Hasan Hüsnü Saka.jpg
10 sentyabr 1947
10 iyun 1948
Cümhuriyyət Xalq Partiyası
10 iyun 1948
16 yanvar 1949
9.
Şəmsəttin Günaltay
(1883—1961)
Mehmet Şemsettin Bey Günaltay.jpg
16 yanvar 1949
22 may 1950
Cümhuriyyət Xalq Partiyası
10.
Adnan Menderes
(1899—1961)
Adnan Menderes VI. Yasama Dönemi.jpg
1950
22 may 1950
9 mart 1951
Demokrat Partiyası
9 mart 1951
17 may 1954
1954
17 may 1954
9 dekabr 1955
9 dekabr 1955
25 noyabr 1957
1957
25 noyabr 1957
27 may 1960
11.
Camal Gürsəl
(1895—1966)
30 may 1960
5 yanvar 1961
Türkiyə Silahlı Qüvvələri
5 yanvar 1961
7 oktyabr 1961
Emin Fahrettin Özdilek
(1898—1989)
7 oktyabr 1961
20 noyabr 1961
Türkiyə Silahlı Qüvvələri