Xalis zəkanın tənqidi

(Təmiz idrakın tənqidi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

"Xalis zəkanın tənqidi" (almanca Kritik der reinen Vernunft) — alman filosofu İmmanuel Kantın ən çox oxunan fundamental fəlsəfi əsəri. Fəlsəfə tarixində ən nüfuzlu əsərlərdən biri sayılır.

Bu əsər "Tənqid" seriyasından ilk əsərdir, bundan sonra filosofun "Əməli idrakın tənqidi" və "Mühakimə qabiliyyətinin tənqidi" əsərləri işıq üzü görür.

Kant bu əsərində o dövrün iki hakim fələsəfi cərəyanı - rasionalizmempirizm arasındakı ziddiyəti yumşaltmağa cəhd göstərmişdir.

Artur Şopenhauer özünün "Dünya iradə və təsəvvür kimi" əsərində "Xalis zəkanın tənqidi"ni nəzərdə tutaraq yazır: "Kantın təlimi onu dərk edən hər bir ağılda fundamental dəyişiklik yaradır".

Xarici keçidlər redaktə