Terabayt – terabyte (TB) ~ терабайт ~ terabayt ~ verilənlərin yüksək sıxlıqla yazıldığı yaddasaxlama qurğuları üçün istifadə olunan ölçü. Bir terabayt 240, yaxud 1 099 511 627 776 bayta bərabərdir, ancaq o, adətən, bir trilyon bayt kimi yozulur. Terabayt (TB) — 1 099 511 627 776 (240) standart (8-bit) bayta və ya 1024 giqabayta bərabər informasiya ölçü vahididir. Müxtəlif elektron cihazların yaddaş tutumunu müəyyən etmək üçün istifadə olunur.

Baytlarla ölçmə
Onluq İkilik
Adı Simvol Dərəcə Adı Simvol Dərəcə
 
bayt B 100 bayt B bayt 20
kilobayt kB 103 kibibayt KiB Kbayt 210
meqabayt MB 106 mebibayt MiB Mbayt 220
giqabayt GB 109 gibibayt GiB Gbayt 230
terabayt TB 1012 tebibayt TiB TBayt 240
petabayt PB 1015 pebibayt PiB Pbayt 250
ekzabayt EB 1018 eksbibayt EiB Ebayt 260
zettabayt ZB 1021 zebibayt ZiB Ebayt 270
yottabayt YB 1024 yobibayt YiB Ybayt 280


Ədəbiyyat redaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.